Microsoft Office Excel
Keresés
Keresés
 
Segítség az Office rendszer használatához
 
 
 
INDEX függvény
 

Táblázatban vagy tartományban található érték hivatkozását vagy értékét adja vissza. Az INDEX függvénynek két alakja van: a hivatkozásos és a tömbös (tömb: Akkor használatos, amikor egy képletnek több eredményt kell visszaadnia, illetve ha a függvény sorokban vagy oszlopokban elrendezett argumentumokkal dolgozik. A tömbtartomány olyan cellák tartománya, amelyeknek a képlete közös; a tömbállandó állandók olyan csoportja, amely a képletekben argumentumként használható.) alak.

CélLásd:
Adott cella vagy cellatömb értékét adja eredményül.Tömbös forma
Adott cellák hivatkozását adja eredményül.Hivatkozásos forma

Tömbös forma

Táblázat vagy tömb (tömb: Akkor használatos, amikor egy képletnek több eredményt kell visszaadnia, illetve ha a függvény sorokban vagy oszlopokban elrendezett argumentumokkal dolgozik. A tömbtartomány olyan cellák tartománya, amelyeknek a képlete közös; a tömbállandó állandók olyan csoportja, amely a képletekben argumentumként használható.) azon elemének értékét adja vissza, amelyet a sorszám és oszlopszám mint index meghatároz.

Akkor használja a tömbös formát, ha az INDEX függvény első argumentuma tömbállandó.

INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám)

Tömb:   Cellatartomány vagy tömbállandó.

 • Ha a tömb egyetlen sorból vagy oszlopból áll, akkor a megfelelő sor_szám, illetve oszlop_szám argumentum elhagyható.

 • Ha a tömb egynél több sorból és egynél több oszlopból áll, és csak a sor_szám vagy csak az oszlop_szám argumentumot adja meg, akkor az INDEX függvény eredménye a tömb teljes sorából , illetve oszlopából álló tömb lesz.

Sor_szám:   A tömbben annak a sornak a száma, amelyikből az értéket meg szeretné kapni. Ha a sor_szám hiányzik, akkor az oszlop_szám argumentum megadása kötelező.

Oszlop_szám:   A tömbben annak az oszlopnak a száma, amelyikből az értéket meg szeretné kapni. Ha az oszlop_szám hiányzik, akkor a sor_szám argumentum megadása kötelező.

Megjegyzés

1. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 2. Jelölje ki a példát a súgótémakörben.

   Megjegyzés:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

  Példa kijelölése a súgóban

  Példa kijelölése a súgóban
 3. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 4. A munkalapon jelölje ki az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt.
 5. Az eredmények és az őket létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használja a CTRL+` (tompa ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjában a Képletek megjelenítése gombra.
 
1
2
3
A B
Adat Adat
Alma Citrom
Banán Körte
Képlet Eredmény
=INDEX(A2:B3;2;2) A tartomány második sorának és második oszlopának metszéspontjában található érték (Körte)
=INDEX(A2:B3;2;1) A tartomány második sorának és első oszlopának metszéspontjában található érték (Banán)

2. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 2. Jelölje ki a példát a súgótémakörben.

   Megjegyzés:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

  Példa kijelölése a súgóban

  Példa kijelölése a súgóban
 3. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 4. A munkalapon jelölje ki az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt.
 5. Az eredmények és az őket létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használja a CTRL+` (tompa ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjában a Képletek megjelenítése gombra.
 
1
2
3
A B
Képlet Eredmény
=INDEX({1.2;3.4};0;2) A tömbállandó első sorának második oszlopában lévő érték (2)
A tömbállandó második sorának második oszlopában lévő érték (4)

 Megjegyzés:   A példában szereplő képletet tömbképletként kell beírnia. Másolja a példát üres munkalapra, majd jelölje ki az A2:A3 tartományt, a képletet tartalmazó cellával kezdve. Nyomja le az F2 billentyűt, majd a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Ha a képletet nem tömbképletként írja be, az egyetlen eredmény 2 lesz.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére


Hivatkozásos formátum

Adott sor és oszlop találkozásánál lévő cella hivatkozását adja eredményül. Ha a hivatkozás nem szomszédos cellákból áll, a kijelölt területet meg is tekintheti.

INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám)

Hivatkozás:   Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás.

 • Ha nem összefüggő tartományt ad meg hivatkozásként, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni.

 • Ha a hivatkozás argumentumban szereplő egyes területek csak egyetlen sort vagy oszlopot tartalmaznak, akkor a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumot elhagyhatja. Ha a hivatkozás például csak egyetlen sorra vonatkozik, akkor elegendő annyit írni: INDEX(hivatkozás;;oszlop_szám).

Sor_szám:   A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretné kapni.

Oszlop_szám:   A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretné kapni.

Terület_szám:   A hivatkozásnak azt a tartományát jelöli ki, amelyből a sor_szám és oszlop_szám által meghatározott eredményhivatkozást meg szeretné kapni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Ha a terület_szám argumentumot nem adja meg, akkor az INDEX az 1-es számú területet veszi figyelembe.

 • Ha például a hivatkozás az (A1:B4;D1:E4;G1:H4) cellákat adja meg, akkor a terület_szám 1 az A1:B4 tartomány, a terület_szám 2 a D1:E4 tartomány, a terület_szám 3 pedig a G1:H4 tartomány lesz.

Megjegyzés

 • Miután a hivatkozás és a terület_szám kijelölt egy adott tartományt, a sor_szám és az oszlop_szám ezen a területen ad meg egy konkrét cellát: sor_szám 1 értéke a tartomány első sorát jelöli, az oszlop_szám 1 értéke a tartomány első oszlopát és így tovább. Az INDEX függvény által adott eredmény a sor_szám és az oszlop_szám metszéspontjának hivatkozása lesz.
 • Ha a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumnak 0 (nulla) értéket ad, akkor az INDEX függvény a teljes oszlop, illetve a teljes sor hivatkozását adja eredményül.

 • A sor_szám, az oszlop_szám és a terület_szám értékének a hivatkozás argumentumban szereplő cellát kell meghatároznia. Ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja eredményül. Ha sor_szám és az oszlop_szám argumentumot nem adja meg, akkor a terület_szám argumentummal megadott hivatkozás lesz az INDEX függvény eredménye.
 • Az INDEX függvény hivatkozást ad eredményül; más képletek ennek megfelelően kezelik. A képlettől függ, hogy az INDEX függvény által szolgáltatott érték értékként vagy hivatkozásként kerül-e felhasználásra. A CELLA("szélesség";INDEX(A1:B2;1;2)) képlet például egyenértékű a CELLA("szélesség";B1) képlettel. A CELLA függvény az INDEX függvény által szolgáltatott értéket cellahivatkozásként használja fel. Másrészt például a 2*INDEX(A1:B2;1;2) képlet az INDEX függvény eredményét (a B1 cellahivatkozást) kiértékelik, és a további számításhoz a cellában (a példában a B1) található számértéket használják fel.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 2. Jelölje ki a példát a súgótémakörben.

   Megjegyzés:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

  Példa kijelölése a súgóban

  Példa kijelölése a súgóban
 3. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 4. A munkalapon jelölje ki az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt.
 5. Az eredmények és az őket létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használja a CTRL+` (tompa ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjában a Képletek megjelenítése gombra.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C
Gyümölcs Ár Darab
Alma 0,69 40
Banán 0,34 38
Citrom 0,55 15
Narancs 0,25 25
Körte 0,59 40
Mandula 2,80 10
Pisztácia 3,55 16
Mogyoró 1,25 20
Dió 1,75 12
Képlet Eredmény
=INDEX(A2:C6;2;3) Az A2:C6 tartomány második sorának és harmadik oszlopának metszéspontja, vagyis a C3 cella tartalma (38)
=INDEX((A1:C6;A8:C11);2;2;2) A második cellaterület (A8:C11) második sorának és második oszlopának metszéspontja, vagyis a B9 cella tartalma (3,55)
=SZUM(INDEX(A1:C11;0;3;1)) Az A1:C11 tartomány első cellaterülete harmadik oszlopának összege, vagyis a C1:C6 összege (216)
=SZUM(B2:INDEX(A2:C6;5;2)) A B2 cellánál kezdődő és az A2:A6 tartomány ötödik sorának és második oszlopának metszéspontjában végződő tartomány értékeinek összege, azaz B2:B6 összege (2,42)

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére